08.04.2017 - nagrania Kazanie + Konferencja

Poniżej znajdują się nagrania zrealizowane podczas Mszy i spotkania wspólnoty Kana, z dnia 8.04.2017

Kazanie:

Konferencja: