Chrystus Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja

Ewangelia wg św. Łukasza (24, 5-9)

"«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
"Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"».
Wtedy przypomniały sobie Jego słowa
i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym."

I my także idźmy i oznajmiajmy prawdę o Nim, ponieważ do tego zostaliśmy powołani.

Niech te Święta Wilekiej Nocy przyniosą dużo Radości i Pokoju,
a Zmartwychwstały Chrystus napełni nas Nadzieją i Miłością
na kolejne dni naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego.