Wielki Post: Czas na radość!

" (...) Dla ludzi dojrzałych Wielki Post to najpierw post od tego, co przeszkadza w rozwoju i szczęściu.

To post od hałasu i naiwności.

To post od grzechu i słabości.

To post od agresji i krzywdy.

To post od buntu i rozpaczy.

To post od bezmyślności i szukania doraźnej przyjemności za cenę długotrwałego cierpienia.

To post od egoizmu i przesadnego skupiania się na samym sobie.

To post od smutku i bezradności.

To post od pychy i poczucia samowystarczalności.

Przede wszystkim to post, który karmi.

To post, który pozwala nam zaspokoić nasze największe duchowe głody,

a zwłaszcza głód szczęścia, głód ulgi w cierpieniu i dług miłosierdzia,

gdy w czymś zawiniliśmy wobec Boga i człowieka. (...) "

Ks. Marek Dziewiecki

Źródło