Program formacyjny Wsólnoty Małżeńsw KANA wg duchowości sercańskiej.

Powołaniem każdego chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa i próba odtwarzania Jego życia w swoim życiu.

W swojej posłudze Sercanie Biali starają się zatem odwzorować cztery okresy życia Pana Jezusa: Jego dzieciństwa (poprzez wychowanie dzieci i młodzieży w prowadzonych przez zgromadzenie szkołach, bursach, grupach młodzieżowych); życia ukrytego Jezusa (poprzez adorację Najświętszego Sakramentu); nauczania Jezusa (przez duszpasterstwo parafialne, opiekę nad sanktuariami, głoszenie rekolekcji, działalność misyjną, pomoc najuboższym i zepchniętym na margines); okres Jego Męki (poprzez ducha umartwienia).

Formacja duszpasterska dla małżeństw wg duchowości sercańskiej proponuje przeniesienie tych czterech elementów na pracę indywidualną w rodzinach, w cyklicznym rytmie 4-tygodniowym. W poszczególnym tygodniu każda rodzina próbuje skupiać się na konkretnych sprawach/zadaniach, wg schematu:

* tydzień rozważania dzieciństwa Jezusa - nacisk na troskę o życie rodzinne, wychowanie (także religijne) młodego pokolenia, odtwarzanie w domu atmosfery nazaretańskiej, troski o wychowanie nie tylko dzieci, ale i siebie nawzajem, czerpanie ze wzoru św. Rodziny

* tydzień rozważania okresu ukrytego życia Jezusa - nacisk na modlitwę i adorację, na wzrastanie w relacji z Bogiem, wczytywanie się w Jego wolę dla naszej rodziny, rozważanie Słowa Bożego i innych lektur pogłębiających wiedzę religijną

* tydzień rozważania życia publicznego Jezusa - nacisk na apostolstwo, świadczenie, podjęcie konkretnych działań na zewnątrz, zaangażowanie w różne dzieła np. charytatywne

* tydzień rozważania życia ukrzyżowanego Jezusa - nacisk na wyrzeczenia, pokutę, doświadczenie postu, szczególne pochylenie się nad trudnościami w rodzinie

Te poszczególne etapy każda rodzina ma indywidualnie realizować w swoim życiu domowym, a podczas comiesięcznych spotkań Kany Ojciec przygotowuje dla nas wszechstronne konferencje, które ukazują nam w jaki sposób coraz lepiej przekładać na praktykę te poszczególne elementy. Mamy też okazję do dzielenia się swoimi pomysłami, sukcesami i porażkami w realizacji tego programu. Jednocześnie jesteśmy otwarci na to, żeby na spotkania zapraszać różnych gości, którzy nam mogą pomóc, dzieląc się swoją wiedzą i ubogacając nas swoim doświadczeniem.